Skip to main content Skip to search

Poresko i poslovno savetovanje

Poresko i poslovno savetovanje

Poreski savetnici svojim sveobuhvatnim pristupom smanjuju vaše poreske obaveze na minimum. U toku godine planiramo i implementiramo strategije koje smanjuju poresku izloženost i poboljšavaju uspešnost. Naši poreski stručnjaci su u toku sa, uvek promenljivim, kompleksnim pravilima poreske regulative. Sa klijentima u potpunosti sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i vodimo ih na putu do uspeha. Kod poreskih kontrola, nastupamo u vaše ime. Svojim znanjem i iskustvom u poreskim pregledima obezbeđujemo najbolji rezultat za vaše preduzeće.

Svoju kompletnu uslugu dopunjujemo ličnim pristupom do svakog poslovnog partnera. Vaš sagovornik biće stručnjak, ne samo na opštem području računovodstva i rešenja koja se tiču poreza, već će biti u potpunosti upoznat sa vama, vašim preduzećem i specifičnostima poslovanja.

Za vas možemo da obavimo i preventivni poreski pregled. Na želju poslovnog partnera, preventivni poreski pregled obavljamo i na početku naše saradnje.

Imate dodatna pitanja ?