Skip to main content Skip to search

Računovodstvene Usluge

Racunovodstvene usluge

Vođenje glavne knjige

Osnovna knjiga u računovodstvu, srž samog knjigovodstva, osnova za knjigovodstvene i racunividstvene usluge, drugim rečima – glavna knjiga, sadrži sve najvažnije promene u poslovanju jednog preduzeća. Kvalitetno vođenje glavne knjige omogućava i kvalitetne i jednostavne izveštaje, a samim tim i olakšava poslovno odlučivanje.

Analitička Evidencija

Analitička evidencija (engl. subledger recording), je deo računovodstva i to knjigovodstva kao dela računovodstva. Pod analitičke evidencije spadaju saldo, konto, lista otvorenih stavki itd. Analitička evidencija proizišla je iz potrebe korisnika informacija da se neki (i/ili čak svi) sintetički ili osnovni konti glavne knjige vode detaljnije.

Obračun poreza na dodatu vrednost

Porez na dodatu vrednost ili skraćeno PDV (na engleskom VAT – Value Added Tax) je opšti porez na potrošnju. Plaćaju ga svi učesnici u kupoprodajnim transakcijama, koji ga ugrađuju u svoju cenu i naplaćuju od sledećeg u nizu, a snosi ga krajnji potrošač. Prihod od PDV pripada državi.

Vođenje poreskih evidencija

Poresko knjigovodstvo uključuje i redovno usklađivanje stanja sa Poreskom upravom i Upravom javnih prihoda, kao i redovno vađenje potvrda o izmirenju poreskog duga, a koje se najčešće koriste kod učešća na tenderima, učešću na konkursima koje odobrava država i slično.

Popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava

Izrada završnog računa

Redovne godišnje finansijske izveštaje na kraju fiskalne godine moraju da podnesu sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo. Završni račun se donosi za statističke potrebe i konačni završni obračun. Rok za podnošenje onog prvog, tj. za statističke potrebe je 28.02.

Izradu međugodišnjih bilansa

Vođenje blagajne

Ostale računovodstvene usluge

  • Obračun plata

  • Obračun socijalnih doprinosa

  • Obračun ugovora o delu i autorskih honorara

  • Knjiženje maloprodaje

  • Vođenje računovodstva po troškovnim mestima

  • Vođenje platnog prometa

  • Obračun kamata

  • Pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica

  • Izradu predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva

  • Izradu predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom

Imate dodatno pitanje ?